Komende dienst

Zondag 22 oktober 2017 10.00 uur ds. M.V.A. Korpel

 De huidige kerkenraad bestaat uit:

 

Predikant

mevrouw ds. J.H. (Hetty) Brederoo-Reitsma

 

Voorzitter

Afke Boes

Scriba

Nita Immel

Pastoraal ouderling

Jan van den Hoeven
Jeannette Sneller

Jeugdouderling

Ellen Verkleij

Speciaal ouderling

Gerrit Elings

Voorzitter diaconie

Frank Nagelhout

Secretaris diaconie

Mia van der Sluijs

Penningmeester diaconie

Connie van Leeuwen

 

Leden diaconie

Dorothea Bierling
Martin Brederoo

 

Oudeling-
kerkrentmeester

Gerard Croiset
Oda van Groen

 

Uit de kerkenraad is een breed moderamen samengesteld bestaande uit voorzitter, secretaris, predikant, 1 pastoraal ouderling, 1 jeugdouderling, 1 diaken en een lid van het CVK. Het breed moderamen bespreekt de lopende zaken en bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor.

Naast alle vergaderingen van het breed moderamen en de kerkenraad vindt er regelmatig commissieoverleg plaats tussen het breed moderamen en vertegenwoordigers van alle commissies/werkgroepen. Het smal moderamen (predikant, voorzitter en scriba) vertegenwoordigt “De Open Poort” bij het overleg met de 3 plaatselijke kerken.