Komende dienst

Zondag 22 oktober 2017 10.00 uur ds. M.V.A. Korpel

ANBI

Voor de kerken is landelijk een ANBI bepaling van het Ministerie van financiën van kracht.  Kerken krijgen een ANBI-status waardoor giften en schenkingen etc.
fiscaal aftrekbaar zijn.  Dit geldt uiteraard ook voor Protestantse Gemeente De Open Poort.

Om aan de verplichtingen voor de ANBI-status te voldoen moet de Kerk en de Diaconie verplicht gegevens publiceren over bestuur, beleid en financiën.

 

De gegevens voor de Kerk treft u hier aan.

De gegevens voor de Diaconie treft u hier aan.

 

 ANBI_logo