Komende dienst

Zondag 22 oktober 2017 10.00 uur ds. M.V.A. Korpel

Zondag 24 september 2017
De Open Poort: Maaltijd van de Heer
10 uur: ds. L. van Wijk te Lochem

Advondmaalscollecte: Vluchtelingen steunpunt Groene Hart
Collecte: Bloemenfonds
Deurcollecte: Kerktelefoon
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8
Crèche: Karlijn

Zondag 1 oktober 2017
De Open Poort:Israëlzondag
10 uur: dhr. M. Brederoo

Collecte: Kerk en Israël
Deurcollecte: Kerk
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8
Crèche: Wendy


Zondag 8 oktober 2017
De Open Poort: Bevestiging ambstdragers
10 uur: ds. Hetty Brederoo

Collecte: Kerk
Deurcollecte: Meeleven
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8
Crèche: Wim / Annefieke

Zondag 15 oktober 2017
De Open Poort
10 uur: ds. D.J. Versloot te Woerden

Collecte: Kerkinactie/Werelddiaconaat
Deurcollecte: Gemeentecontact Grimma
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8
Crèche: Ellen


Zondag 22 oktober 2017
De Open Poort
10 uur: ds. M.V.A. Korpel

Collecte: Onderhoudsfonds
Deurcollecte: Diaconie
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8
Crèche: Karlijn